ARENGUKAVA

ARENGUKAVA

VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2022-2035

 

19.jaanuari 2022 istungil kinnitas Valga Vallavolikogu määrusega nr 2 uue perioodi, s.o  aastateks 2022 - 2035 Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava:

KAVA