LÕPPENUD PROJEKTID

LÕPPENUD PROJEKTID

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE
ProjektI nr Struktuuritoetuse registris: 2014-2020.7.01.16-0016

Projekti eesmärgiks on Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

Projekti abikõlbulikkuse periood 21.11.2016 - 28.02.2018

Projekti kogumaksumus 251 700,00 eurot

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Valga Vesi AS

Projekti eesmärk: Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

Projekti piirkond: Valga linn

Projekti tegevused: Valga linna reovee peapumpla, asukohaga Peetri 18, Valga - täielik rekonstrueerimine.

Lisainfo: www.kik.ee