LÕPPENUD PROJEKTID

LÕPPENUD PROJEKTID

VALGA VEEARVESTITE SOETAMINE

Projekt nr.SFOS.2.1.0101.15-0161

 

Käesoleva projekti rahastustaotlus oli suunatud olemasoleva infrastruktuuri paremaks, kaasaegsemaks ja kiiremaks monitoorimiseks ning seeläbi parendamaks ka süsteemi hooldust, töökindlust ja ressursikasutust.

 

Projekti abikõlbulikkuse periood 15.06.2015-31.12.2015

Projekti kogumaksumus 243 154,01 eurot

Projekti rahastajad

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk oli olemasoleva veemajandustaristu toimimise kiirem ja efektiivsem jälgimine, veekadude minimeerimine ning süsteemi töökindluse parandamine.

 

Projekti piirkond

Projekti raames paigaldatakse hiljemalt 2017.a lõpuks uue põlvkonna kaugloetavad veearvestid Valga linna, Hummuli ja Taheva valla tarbimispunktides.

 

Projekti tegevused

Projekti eelarvelistest vahenditest soetati kaugloetavad veearvestid koos vajalike lisaseadmetega arvestitelt laekuvate andmete kogumiseks ja töötlemiseks:
  • 1913 külma vee arvestit erinevatele vooluhulkadele ja torudiameetritele koos kõigi vajalike lisaseadmetega (torupikendused, tagasilöögiklapid, liitmikud, antennid jne)
  • kauglugemisseadmed koos tarvikute ja tarkvaraga (bluetooth optiline lugemispea, konverterid, READy tarkvara
Antud projekt ja rahastustaotlus ei sisaldanud arvestite paigaldamiskulusid. Seadmed tarnib ja paigaldab AS Valga Vesi jooksvalt, arvestades seniste arvestite taatlusvälpasid, mis üldjuhul on kahe aastase intervalliga. Täielikult kaugloetavatele arvestitele on plaanis üle minna hiljemalt 2017.a lõpuks.
 
Kaugloetavate veearvestite paigaldamisel ei ole elanikel enam vaja veenäitu edastada, vaid need kogutakse kokku tsentraalselt arvuti või nutiseadmete abil. Kaugloetavad arvestid võimaldavat kiiret näitude lugemist, säästes palju aega klientidele meeldetuletuste saatmise ja manuaalse lugemise pealt.
 
READy rakendus muudab näitude lugemise oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks, tarkvaral on olemas asukoha kaardid ning lisaks veel palju muid võimalusi. Optiline pea on vajalik selliste andmete lugemiseks, mida kauglugemisega kätte ei saa nt. päeva-nädala tarbimine, tagurpidi läinud kogus (juhul kui on arvestit on omavoliliselt keeratud) maksimaalne ja minimaalne tarbimine päeva-nädala-kuu lõikes.
 
Lisainfo: www.kik.ee