VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad piirkondades

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindasid reguleerib Konkurentsiamet, kelle ülesanneteks on veeteenuse hinna kooskõlastamine, liitumistasu arvutamise metoodikate kooskõlastamine ning veeteenuse hinna ja liitumistasude suuruse üle järelevalve teostamine.

Täpset infot vee hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiamet kodulehelt

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti 27.05.2022 veeteenuse hinna kooskõlastuse nr 9-3/2022-013,
kehtestab AS Valga Vesi alates 1. juulist 2022 oma teeninduspiirkonnas Valga vallas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:

Teenus Hind km-ta Hind km-ga (22%)
Tasu võetud vee eest 1,42 € /m3 1,732 € /m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,00 €/m3 2,44 € /m3
Veeteenused kokku 3,42 €/m3  4,172 € /m3