ARENGUKAVA

ARENGUKAVA

VALGA LINNA ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2016-2028

 

VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018 - 2029 

 

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018 - 2029 on vastu võetud Valga Vallavolikogu 02.02.2018 määrusega nr 15.

KAVA

Joonised (.zip fail)

Sama määrusega tunnistati kehtetuks Valga Linnavolikogu 27.01.2017 määrus 60 "Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 - 2028", Tõlliste Vallavolikogu 11.01.2010 määrus nr 1 "Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010 - 2021 kinnitamine", Taheva Vallavolikogu 06.12.2013 määrus nr 18 "Taheva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013 - 2025 vastuvõtmine", Karula Vallavolikogu 21.09.2009 määrus nr 17 "Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008 - 2019 kehtesatmine", Õru Vallavolikogu 24.11.2006 määrus nr 10 "Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine".