ARENGUKAVA

VALGA LINNA ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2016-2028

 

VALGA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2016 - 2028 

 

Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 - 2028 on vastu võetud Valga Linnavolikogu 27.01.2017 määrusega nr 60.

KAVA

Vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemid

Sama määrusega tunnistati kehtetuks Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025.

 

Greaton CMS