LIITUMISE JA KASUTAMISE EESKIRI

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Vastavalt omavalitsuste liitumise juhtrühma otsustele hakkab Valga vallas kehtima senine Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri.

Tutvu Valga linna ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjaga.

Greaton CMS