LIITUMISE JA KASUTAMISE EESKIRI

LIITUMISE JA KASUTAMISE EESKIRI

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Vastavalt omavalitsuste liitumise juhtrühma otsustele hakkab Valga vallas kehtima senine Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri.

Tutvu Valga linna ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjaga.