VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

 
Vastavalt Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse §14 lg 1, lg 2, lg 6 ja Konkurentsiameti 26.novembri 2014.a kooskõlastusele nr.9.1-3/14-1-019 alusel on kehtestatud AS Valga Vesi teeninduspiirkonnas (Hummuli vald, Taheva vald ja Valga linn) alates 01.jaanuarist 2015.a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:
 
  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,200 €/m³ 1,200 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,63 €/m³ 0,326 €/m³ 1,956 €/m³
Veeteenused kokku 2,63 €/m³ 0,526 €/m³ 3,156 €/m³
Greaton CMS