UUDISED

02okt

LIITU ISETEENINDUSEGA!

Oleme taas teinud ühe sammu meie kliendisuhete lihtsustamiseks ja avatud suhtlemiseks oma tarbijatega. Viimase aasta jooksul on juba kõik meie kliendid saanud uued kaugloetavad arvestid ja veeteenuste arvestus on muutunud kiireks ja täpseks. Meie eesmärk on ka edaspidi arendada oma teenuseid selliselt, et kahepoolne suhe klientidega toimuks võimalikult sujuvalt.

Igakuiselt koguneb informatsioon vee tarbimisest meie andmebaasi ja me otsustasime seda teiega jagada. Selleks arendasime välja iseteeninduskeskkonna, kus teil on võimalik vaadata oma tarbimise statistikat, võrrelda seda varasemate perioodidega, saada informatsiooni arvesti antud veateadetest, teie maksete seisust ning korrastada oma kontaktandmeid.

Iseteeninduse kasutamiseks tuleb konto eelnevalt aktiveerida. Selleks on vajalik viitenumber, mille leiate AS Valga Vesi poolt väljastatud arvelt. Keskkonnaga liitumise õigus on igal lepingulisel kliendil. Oma kasutajaandmete sisestamiseks leidke iseteeninduse link (kodulehe ülemises paremas nurgas), mille kaudu algab registreerimine ja hilisem logimine keskkonda.

Täname oma koostööpartnereid projekti elluviimisel:

Veebilahendus    Margo Pärnaku ja Greaton OÜ

Andmebaas        Üllar Kruustik ja Animato OÜ 

Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust - oleme valmis teid aitama!

Meeldivat kasutamist soovides

Jüri Teder

AS Valga Vesi juhataja 

26sept

PRESSITEADE: VALGUSTUS JÕUAB KA PIMEDATELE TÄNAVATELE

26.09.2017 avaldas ajaleht Valgamaalane artikli Valga linna tänavavalgustuse laiendamisest, mida saab lugeda SIIT.

 

14sept

VALGA LINNA LISANDUB HULK TÄNAVAVALGUSTEID

Valgas on vanad tänavavalgustuslambid uute ja valgemate vastu välja vahetatud, nüüd alustatakse valgustatud piirkondade laiendamisega avalikult kasutatavatel aladel.

AS Valga Vesi on läbi viinud riigihanke ja sõlminud lepingu osaühinguga Kagu Elekter Valga tänavavalgustuse edasiseks ehitamiseks tänavatele, kus praegu veel valgustust ei ole. Ehitustöödega alustatakse juba sellel nädalal.

"Käesoleval aastal on Valga eelarves eraldatud uue tänavavalgustuse rajamiseks 240 000 eurot. AS Valga Vesi valgustustaristiku omaniku ja haldajana on tellinud vajalikud liitumispunktid ja läbi viinud riigihanke valgustuse ehitaja leidmiseks," ütles AS Valga Vesi juhatuse liige Jüri Teder. Ta lisas, et varasema europrojekti tingimused võimaldasid ettevõttel rekonstrueerida vaid olemasolevaid valgusteid. "Kahjuks jäid mitu pimedat piirkonda endiselt valgustuseta. Samas andsid kaasaegsed LED-valgustid olulise kokkuhoiu elektrikuludelt ja 2016.aasta lõpul ehitasime kokkuhoitud raha arvelt juurde valgustuse Kesva, Mööbli ja Tolli tänavatele."

30aug

VALGA LINNA TÄNAVAVALGUSTUSE LAIENDAMINE 2017 NING VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2018-2029 LIHTHANGETE VÕITJAD

Valga linna tänavavalgustuse laiendamine 2017 lihthanke võitis Kagu Elekter OÜ.  Hanke kohta käivat infot saab vaadata Riigihangete Registrist, hanke viitenumber on 189159.

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2018 - 2029 võitjaks osutus Keskkonnalahendused OÜ. Lisainformatsioon Riigihangete Registris, hanke viitenumber 188917.

18juul

VALGA LINNA TÄNAVAVALGUSTUSE LAIENDAMINE 2017 LIHTHANGE

Kutsume Teid osalema avatud hankemenetluses Valga linna tänavavalgustuse laiendamine 2017.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.juuli 2017 kell 16.00.

Hankedokumendid on saadaval Riigihangete Registris, hanke viitenumber 189159.

Täiendav informatsioon: Jüri Teder, tel: +372 515 0615, e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

11juul

LIHTHANGE VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS AASTATEKS 2018 - 2029

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2018 - 2029.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 188917. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 14.juuli 2017 kell 10.00.

Täiendav informatsioon: Jüri Teder, tel: +372 515 0615, e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

21juun

MURE: TUALETTPOTTI SATUB VÄGA PALJU PRÜGI

Tualettpotti kasutatakse üha enam prügikastina. See võib kaasa tuua tõsise kanalisatsiooniummistuse, mis võib halvemal juhul viia keskkonnareostuseni.

Mida ja miks ei tohi tualettpotti visata, saab lugeda SIIT.

25mai

LIITUMISKAMPAANIA "LIITU ÜHISVEEVÄRGIGA!"

Osaleda saab uus Valga linnas 2017.a detsembriks ehitatud ühisveevärgi teenusega liitumine.

Tingimused:

  • 20.detsembriks 2017 on klient saavutanud läbi loodud ühenduse keskmise tarbimise 2 kuupmeetrit/kuus.
  • Uute klientide arvestinäitude loosimiseelne lisalugemine toimub 20.12.2017.
  • Liitumisühenduse väljaehitaja on kliendi valik, kuid liituja peab loosimise eelselt registreeruma kampaania kontaktidel ja liitumiskulud tõestama dokumentaalselt (AS Valga Vesi poolt rajatud liitumise korral ei ole kulude tõestamine vajalik).

Loosimise tingimused:

  • 22.detsembril 2017 toimub liitumiskampaania võitjate loosimine avalikkuse tähelepanu all.
  • Peaauhind - kuni 1000 EUR loositakse vee- ja kanalisatsiooniga liitujate seast.
  • Kaks lisaauhinda - kuni 500 EUR loositakse kõikide uute liitujate seast.
  • Auhinnana kompenseeritakse liitumise tegelik maksumus kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem, kui auhinnafondis määratud summa.
  • Võidufondi ülejäägi korral pärast auhindade väljaloosimist, loositakse välja kolmas lisaauhind kõikide liitujate seast ja kompenseeritakse ülejäänud võidufondi mahus.
  • AS Valga Vesi töötajate osavõtt liitumiskampaania auhindade loosimisest on keelatud.

Abiks otsustamisel teeme soovi korral teie kaevust meie kulul kaevuvee proovid, et saaksite võrrelda meie ühisveevärgi vee kvaliteediga.

 

22mai

AS VALGA VESI KLIENDIPÄEV

19.mail 2017 toimus AS-s Valga Vesi järjekordne kliendipäev. Kutsusime kohale parimad kliendid ning koostööpartnerid.

Tutvustasime seni tehtut, selle ning järgmise aasta plaane ning eesmärke. Kliendipäevaga tähistasime ka oma 20.sünnipäeva.

Kohal oli ajaleht Valgamaalase toimetus. Artiklit saab lugeda ning galeriid vaadata SIIN.

 

03mai

REOVEEPUMPLAT OOTAB EES UUENDUSKUUR

Valgas Peetri tänaval paiknev reovee peapumpla on ehitatud 1973.aastal. 1997.a tehti seal renoveerimistöid, 2010.a korrastati seadmeid ja 2012.a uuendati automaatikat. Nüüdseks on nii hoone kui ka selles asuvad süsteemid ja seadmed moraalselt ning füüsiliselt vananenud ja amortiseerunud. Seega on viimane aeg neid uuendada, et tagada töökindlus, kuna pumpla on oluline osa reoveepuhastusahelas ja on ülimalt oluline, et see töötaks sujuvalt ning ökonoomselt.

Hetkel on käimas Valga reoveepumpla projekteerimine. Ehitustöödega on plaanis alustada juunis ning lõpetada need novembri lõpuks. Tööde maksumus on kokku 264 971 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 213 945 eurot.

Uue ilme saab pumpla hoone, välja vahetatakse pumbad, automaatikasüsteem ning kütte-ventilatsiooniseadmed, samuti elektrisüsteem. Korda tehakse juurdesõidutee ja ümbritsev aed.

Pikemalt 02.05.2017. avaldatud Valgamaalase artiklis.


Uudiste arhiiv
Greaton CMS