LÕPPENUD PROJEKTID

LÕPPENUD PROJEKTID

TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT VALGA LINNAS

Projekt nr.3-10/422

 

KIKi juhtimisel toimus seitsmes Eesti linnas  mastaapne projekt, millega renoveeriti kohapealne tänavavalgussüsteem. Tänavavalgustus sai kaasaegsema ja keskkonnasõbralikuma lahenduse.

 

Projekti rahastajad

              

 

Projekti lühikirjeldus

2015.aasta lõpul mindi Haapsalu, Keila, Kuressaare, Jõhvi, Paide, Valga ja Võru tänavavalgustussüsteemis suures osas üle leedvalgustitele, mis aitavad säästa nii energiat kui raha.
 
Tänavavalgustuse hulka kuulus ka kergliiklusteede, parkide ja kalmistute jalgradade, lasteaedade ja koolide territooriumite, parklate jms alade valgustus. Lisaks sellele, et edaspidi on neis linnades välisvalgustus paremini suunatud ning väheneb tuntavalt n.ö valgusreostus, pakub uuendatud valgustus ka märgatavat kokkuhoidu. Seda nii looduse hoidmisel kui ka kohaliku omavalituse rahakotis – on ju praegune tänavavalgustus vägagi arvestatav kulurida omavalitsuste eelarves, mistõttu ei ole üle ühe põlevad lambid või öösel teatud ajaks ära kustuv välisvalgustus meie asulates sugugi haruldane nähtus.
 
Projekt sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO2 kvoodiühikuid. Saadud müügi tulu suunas KIK seitsme linna tänavavalgustuse renoveerimisse. Lisaks Austriale ja KIKile löid projektis kaasa ka kohalikud omavalitsused, kelle katta jääb 10% linna valgustusrenoveerimise kuludest.
Kokku renoveeriti projekti raames ligi 11 000 valgustit, neist ca 2100 Valgas. Vaata ka uut tänavavalgustuse plaani Valga linna tänavatel.

Projekti ajakava ja tegevused

2012

september

Sõlmitakse CO2 heitkoguste ühikute leping Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahel.

oktoober

Sõlmitakse haldusleping Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning KIK-i vahel.

november

Sõlmitakse projekti rahastamise lepingud programmis osalevate omavalitsustega ning tänavavalgustuse ettevõtetega.

 

2013

märts Kuulutatakse välja geodeetiliste tööde hange.
mai Kuulutatakse välja projekteerimise hange.
juuni Linnades alustatakse geodeetiliste töödega ühispakkumisega hanke võitnud OÜ Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeodeesia Inseneribüroo, Metricus, Hades Geodeesia, Reaalprojekt, GEOMETRIA ja AS Geomark
august

Sõlmitakse projekteerimisleping AS-ga K-Projekt;

Linnades toimuvad tänavavalgustuse infopäevad.

september Linnades lõppevad geodeetilised tööd.

 

2014

veebruar Kinnitatakse linnade tänavavalgustuse uuendamise eelprojektid.
märts Pikendatakse projekti lõpptähtaega kuni 2015.a lõpuni. Alustatakse riigihangete protsessiga.

juuni

Hangitakse vajalikud materjalid (mastid ja vundamendid). Hanke võitjaks osutub AS Esvika Elekter.

august

Hangitakse vajalikud materjalid (leedvalgustid ja juhtimissüsteem). Hanke võitjaks osutub SIA Moduls Interjers ja OÜ Elektroskandia Baltics.

september 

Inseneri- ja järelvalvetööde hanke võitjaks osutub OÜ P.P.Ehitusjärelvalve, OÜ Vealeidja ja AS Infragate Eesti.

Linnades valitakse välja ehiustööde hangete võitjad.

Linnades alustatajse ehitustöödega.

detsember Võrus ja Valgas lülitatakse tööle esimesed leedvalgustid

 

2015

jaanuar-veebruar Linnades käivad ehitustööd ning järjest lülitatakse tööle leedvalgusteid.
sügis Ehitustööd on lõppenud. Seitsme linna tänavavalgustussüsteem on kaasajastatud ja keskkonnasõbralik.

 

Lisainfo: www.kik.ee

 

Huvitavat lugemist tänavavalgustuse programmi kohta: