UUDISED

22mai

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 21.NÄDALAL

Tsirguliinas toimuvad veemajandusprojekti ehitustööd endiselt täies hoos. Hetkeseisuga tegutsevad brigaadid järgmiselt:

1. brigaad Kase tänaval Kooli - Mõneku tn suunal; 2. brigaad paigaldab Kase tänaval ülepumplat; 3. brigaad toimetab Kesk tänaval Kase - Raudtee tn lõigul; 4. brigaad töötab Nooruse tänaval Raudtee tänava otsas; 5. brigaad lõpetab töid Jõe tänaval; 6. brigaad kaevab Raudtee tänaval ning 7. brigaad lõpetab puurimistöid Raudtee tänaval. 

Reoveepuhastil on juba peal ka hoone metallkarkass ning paigaldatud on mahutitesisesed tehnoloogilised torustikud ning seadmed.

 

11mai

TSIRGULIINA TÖÖDE SEIS 20.NÄDALAL

Tsirguliina veemajandusprojekti raames tehtavad ehitustööd käivad täies hoos. Kõik ehitusbrigaadid liiguvad planeeritult tööde järjekorras, lisandunud on brigaad Raudtee tänavale, kus töid tehakse puurimismeetodil. Palume endiselt jälgida liikluskorraldust ning täname mõistva suhtumise eest.

Veelkord meeldetuletuseks, et alates 08.maist avas Keskkonnainvesteeringute Keskus eraisikute taotlusvooru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Alustada tuleb liitumisavalduse esitamisega AS-le Valga Vesi. Kogu informatsioon on saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehel.  

 

 

30apr

PROJEKTI "VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018" PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE LISAHANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustööde lisahange.

Projekti raames renoveeritakse tänavavalgustus Jaanikese külas ja osaliselt neil Valga linna tänavatel, kus vanad valgustid on veel asendamata uute energiasäästlike LED valgustitega. Kokku renoveeritakse 211 valgustuspunkti. Uus lahendus tagab lisaks märkimisväärsele energiakulude kokkuhoiule ka nõuetekohase ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustuse.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 221860.

Esitamise tähtaeg: 26.05.2020 kell 11:00.

Täiendav informatsioon: Lea Ruuven
mob.nr: +372 527 7997
e-post: lea.ruuven@gmail.com

 

27apr

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS SAAVAD TOETUST HAKATA TAOTLEMA KA VÄIKSEMATE ASULATE ELANIKUD

Täna saabusid head uudised Keskkonnaministeeriumist - nimelt saavad alates 8.maist taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel elavad kinnistuomanikud.

Kuna hetkel on Tsirguliinas käimas vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, on see Tsirguliina elanikele suurepärane võimalus antud toetusvoorust osa saada, kuid otse loomulikult saavad taotluse esitada ka teiste Valga valla asulate kinnistuomanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal ning kellele on loodud liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Valga vallas pole reoveekogumisalasid Karula ning Taheva külas, seega seal asuvate kinnistute omanikud toetust taotleda ei saa. Kas teie majapidamine asub reoveekogumisalas, saate kontrollida Keskkonnaregistrist.

Alustada tuleb liitumisavalduse esitamisega AS-le Valga Vesi. Avalduse blanketi leiate siit.

Keskkonnaministeeriumi poolt avaldatud vastavat uudist saate lugeda siit ning toetuse taotlemise kohta on info saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel, kus hetkel on veel üleval informatsioon üle 2000 ie reoveekogumisalade kohta, kuid lisainfo peaks saadaval olema järgmisest nädalast. 

Ootame aktiivset liitumist! 

24apr

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 17.NÄDALAL

Hetkel on Tsirguliinas ehitustöid teostamas kuus brigaadi. Kanalisatsioonitrassi ehitus käib Valga mnt kortermajade vahel. Täna lõpetab oma tööd-tegemised Nurme tänava brigaad, kes suundub järgmisel nädalal edasi tegutsema Ruusa tänavale. Kooli ja Kesk tänaval toimetavad birgaadid suunaga Kase tänavalt Pärna tänavale. Emajõe tänava brigaad liigub Nooruse tänava suunas ning üks brigaad ehitab Jõe tänaval.  

Täname Tsirguliina elanikke mõistva suhtumise eest! 

20apr

LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONITEENUSEGA TSIRGULIINAS

Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenusega tuleb teil kõigepealt täita liitumise avaldus. Avalduse leiate AS Valga Vesi kodulehelt https://www.valgavesi.ee/kliendile/liitumine/

Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos blanketil loetletud lisadega saatke e-postiga aadressil valgavesi@valgavesi.ee

AS Valga Vesi vaatab liitumistaotluse läbi 15 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse kindlaks liitumispunktid, tehnilised ja muud nõuded kinnistu torustikule ja liitumistingimuste kehtivuse aeg.

Olemasolevad kliendid, kes soovivad liituda uude liitumispunkti, peavad samuti liitumisavalduse esitama.

Küsimuste korral pöörduge palun AS Valga Vesi poole telefonil 766 1159 või meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

17apr

AS VALGA VESI PROJEKTIDE SEIS 16.NÄDALAL

Tsirguliina veemajandusprojekti raames töötavad täna viis meeskonda Savi, Ööbiku, Kase, Kooli ja Nurme tänavatel, kuid Ööbiku tn meeskond kolib kohe töid teostama Kesk tänavale. Nädalavahetuseks jäävad suletuks Nurme tn (Kase ja Ruusa vahel), Kooli tn (Kase ja Pärna vahel), Savi tn (Jõe ja Emajõe vahel), Kesk tn (Kase ja Raudtee vahel). Järgmisel nädalal jätkuvad kaevetööd Kooli, Kase, Kesk, Nurme ja Savi tänavatel ning tõenäoliselt võib lisanduda veel üks meeskond.

Tänavavalgustusprojekti raames toimuvad kaevetööd Koikkülas ja Tagulas. Tsirguliinas tehti ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitajatele. Taastamistööd on jäänud teha Laatres, Lüllemäel, Kaagjärvel, Riisalis, Õrus, Õrustes ja Priipalus.

Palume elanikelt kannatlikku meelt teostatavate tööde tegemise ajal.

 

09apr

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROGRAMMI TÖÖDEST 

Tsirguliina veemajandusprogrammi raames tehtavaid töid teostatakse hetkeseisuga Kase, Kooli ja Savi tänaval, kus töötab kokku 4 meeskonda. Kase tänavale lisandub teisipäeval veel üks meeskond.

Pühade ja nädalavahetuse ajal ehitustöid ei toimu. Suletuks jäävad Kooli tänaval Kase ja Pärna vaheline lõik, Kase tänaval maja nr 12 juures ja Savi tänaval Emajõe ja Jõe vaheline lõik. Kõikides suletud lõikudes on mõlemast suunast juurdepääs tagatud.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

07apr

ERAISIKUTE VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU RAJAMISE TOETUSE TAOTLUSVOOR ON VEEL AVATUD

Eraisikud saavad jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Majapidamine peab asuma üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, seega Valga vallas saab seda taotleda ainult Valga linnas asuva elamu omanik. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1796-3792 eurot. Vooru rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Seisuga oktoober 2019 on Keskkonnainvesteeringute Keskus 10-miljonilisest vooru eelarvest rahastusotsuseid teinud 5,7 miljoni euro eest. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb aga pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020.

Enne Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse saatmist tuleb pöörduda AS Valga Vesi poole avaldusega liitumistingimuste väljastamiseks. Avalduse blanketi leiate siit. Seoses viiruse COVID-19 levikuga tulenevalt eriolukorrast on kontori uksed klientidele suletud, seega palume saata avaldus meilitsi aadressil valgavesi@valgavesi.ee ning lisada avaldusel toodud nõutavad lisadokumendid. Lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 766 1159.

 

 

 


Uudiste arhiiv
Greaton CMS