UUDISED

LIITUMISKAMPAANIA "LIITU ÜHISVEEVÄRGIGA!"

08:00 25. mai 2017

Osaleda saab uus Valga linnas 2017.a detsembriks ehitatud ühisveevärgi teenusega liitumine.

Tingimused:

  • 20.detsembriks 2017 on klient saavutanud läbi loodud ühenduse keskmise tarbimise 2 kuupmeetrit/kuus.
  • Uute klientide arvestinäitude loosimiseelne lisalugemine toimub 20.12.2017.
  • Liitumisühenduse väljaehitaja on kliendi valik, kuid liituja peab loosimise eelselt registreeruma kampaania kontaktidel ja liitumiskulud tõestama dokumentaalselt (AS Valga Vesi poolt rajatud liitumise korral ei ole kulude tõestamine vajalik).

Loosimise tingimused:

  • 22.detsembril 2017 toimub liitumiskampaania võitjate loosimine avalikkuse tähelepanu all.
  • Peaauhind - kuni 1000 EUR loositakse vee- ja kanalisatsiooniga liitujate seast.
  • Kaks lisaauhinda - kuni 500 EUR loositakse kõikide uute liitujate seast.
  • Auhinnana kompenseeritakse liitumise tegelik maksumus kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem, kui auhinnafondis määratud summa.
  • Võidufondi ülejäägi korral pärast auhindade väljaloosimist, loositakse välja kolmas lisaauhind kõikide liitujate seast ja kompenseeritakse ülejäänud võidufondi mahus.
  • AS Valga Vesi töötajate osavõtt liitumiskampaania auhindade loosimisest on keelatud.

Abiks otsustamisel teeme soovi korral teie kaevust meie kulul kaevuvee proovid, et saaksite võrrelda meie ühisveevärgi vee kvaliteediga.

 

Igapäevasel tarbimisel ollakse oma kaevuveega harjutud ning ohud tervisele võivad kergesti jääda märkamata. Kvaliteedis võib päris kindel olla üksnes laboratoorse uuringu andmetele toetudes. Isegi siis, kui vesi on maitsev ja lõhnatu. Kaevuvee tasuta uuringuga soovime teada anda, milline on vesi, mida iga päev tarbite ja kuidas on vee kvaliteet võrrelduna meie toodanguga.

AS Valga Vesi kontrollib oma vee kvaliteeti pidevalt ja viimase aasta jooksul tehtud proovide vastused on nähtavad SIIN.

Proovivõttude arv on piiratud ning toimub sooviavalduste laekumise järjekorras.

Avaldust proovi võtmiseks saab esitada telefonil 766 1159 või e-mailile valgavesi@valgavesi.ee

 

Greaton CMS