UUDISED

Esitasime taotlused  „TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT“ ning „VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018“ 

20:18 08. oktoober 2018

Tsirguliina aleviku elanikest ca 63% ei ole võimalik liituda ühisveevärgiga ja ca 66% kanalisatsiooniteenusega, kuna torustikud on välja ehitamata. Seega on Tsirguliina suurim asula Valga vallas, kus torustikud kaasajastamata ja märkimisväärne hulk inimesi tarbib joogivett oma salvkaevudest ja  juhib reovee samas kõrval kogumismahutitesse, mille seisund ja lekkekindlus on teadmata.

Valga Vesi esitas SA KIK keskkonnaprogrammi taotluse Tsirguliina vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Projekti esialgseks hinnanguliseks rahaliseks mahuks kujunes 1,4 miljonit eurot, millest Valga Vesi omaosalus on ca 0,4 miljonit eurot s.o. 22,3%.

Esitatud projekti eesmärgiks on tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) siseriiklikku keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 238 projekti kogusummas 20 555 512 eurot, mis on kaks korda rohkem kui taotlusvooru eelarve. Taotluste kogusummas soovitakse enim toetust veemajanduse vallas – 12,53 miljonit eurot (38 projekti), kuid veemajandusele on ette nähtud vaid 6,5 miljonit eurot. Taotlusvooru tulemused selguvad esialgse informatsiooni kohaselt käesoleva aasta detsembris.

Vaata ka: https://kik.ee/et/artikkel/keskkonnaprogrammi-taotlusvooru-esitati-238-taotlust

Projekti taotlus „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ on samuti KIK-ile esitatud.  Projekti käigus on sel korral soov renoveerida 517 olemasolevat valguspunkti Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste asulates. Olemasoleva tänavavalgustuse taristu seisukord ei ole energiasäästlik ega ka kaasaja elektrinõuetele vastav, nii ohutuse kui valgustatuse osas. Põhilise valgustitüübina on kasutusel veel elavhõbelampidega valgustid ja paremal juhul remontide käigus paigaldatud naatriumvalgustid, mis on amortiseerunud, ebaefektiivsed ning ei asu tihti ka mõistlikus kohas. Projekti eesmärgiks on täielikult amortiseerunud või amortisatsioonipiirile lähenevate valgustite asendamine uute kaasaegsete LED valgustitega ja selle läbi energia- ja keskkonna säästmine ning ressursside efektiivsem kasutamine.

Valga Vesi koostatud taotluse rahaliseks mahuks kujunes veidi alla ühe miljoni euro ja omaosaluse määraks 41%. Lõplikud hinnad ja mahud kujunevad KIK SA positiivse rahastamise otsuse järel korraldatavate riigihangete käigus.

Kirjeldatud projekti taotlusvooru, mille maht on 20 miljonit eurot, esitati tähtajaks 44 taotlust, kogusummas 47,22 miljonit eurot, millest soovitakse saada toetust 33,22 miljonit eurot. Tänavavalgustust tahavad uuendada omavalitsused üle kogu Eesti. Toetuse saajad selguvad hiljemalt 2019. aasta alguseks.

Vaata ka: https://kik.ee/et/artikkel/44-kohalikku-omavalitsust-soovivad-tanavavalgustust-uuendada

Greaton CMS