UUDISED

PROJEKTIDE ELLUVIIMINE KOGUB HOOGU

10:08 03. märts 2020

AS-l Valga Vesi on hetkel käimas kaks suuremat projekti.

Tsirguliina veemajandusprojekti raames on alustatud reoveepuhasti ehitustöödega. Valmis on ehitatud raudbetoonist protsessimahutid ja läbi on viidud nende veepidavuse test. Puhasti ehitustöödega planeerime jätkata aprilli teises pooles.

Torustikutööde alustamiseks on ehitusloa taotlus vallale esitatud ning nende ehitusega loodame alustada koheselt peale loa väljastamist vallavalitsuse poolt.

Kogu projekti lõpptähtaeg on 2020.aasta detsembris.

Projekti rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest. 

                                                            

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames tehtavate ehitustöödega on alustatud Laatres ja Õrus. Hetkel toimuvad maa-alused tööd - kannude paigaldamine, metallpostide ülesseadmine ning õhuliinide asendamine uute maakaablitega kaeve- või puurimismeetodil. Enamasti vanad betoonpostid demonteeritakse, välja arvatud juhud, kui tegu on ühiselt kasutatavate aga Elektrilevile kuuluvate postidega.

Kaevejäljed ja muud pinnasevigastused taastatakse kevadel sobivate ilmastikutingimuste saabumisel.

Projekti lõpptähtaeg on samuti detsember 2020.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (59%) ja Valga valla (41%) vahenditest.

Greaton CMS