UUDISED

ERAISIKUTE VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU RAJAMISE TOETUSE TAOTLUSVOOR ON VEEL AVATUD

13:14 07. aprill 2020

Eraisikud saavad jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Majapidamine peab asuma üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, seega Valga vallas saab seda taotleda ainult Valga linnas asuva elamu omanik. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1796-3792 eurot. Vooru rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Seisuga oktoober 2019 on Keskkonnainvesteeringute Keskus 10-miljonilisest vooru eelarvest rahastusotsuseid teinud 5,7 miljoni euro eest. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb aga pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020.

Enne Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse saatmist tuleb pöörduda AS Valga Vesi poole avaldusega liitumistingimuste väljastamiseks. Avalduse blanketi leiate siit. Seoses viiruse COVID-19 levikuga tulenevalt eriolukorrast on kontori uksed klientidele suletud, seega palume saata avaldus meilitsi aadressil valgavesi@valgavesi.ee ning lisada avaldusel toodud nõutavad lisadokumendid. Lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 766 1159.

 

 

 

Greaton CMS