UUDISED

AS VALGA VESI PROJEKTIDE SEIS 16.NÄDALAL

15:50 17. aprill 2020

Tsirguliina veemajandusprojekti raames töötavad täna viis meeskonda Savi, Ööbiku, Kase, Kooli ja Nurme tänavatel, kuid Ööbiku tn meeskond kolib kohe töid teostama Kesk tänavale. Nädalavahetuseks jäävad suletuks Nurme tn (Kase ja Ruusa vahel), Kooli tn (Kase ja Pärna vahel), Savi tn (Jõe ja Emajõe vahel), Kesk tn (Kase ja Raudtee vahel). Järgmisel nädalal jätkuvad kaevetööd Kooli, Kase, Kesk, Nurme ja Savi tänavatel ning tõenäoliselt võib lisanduda veel üks meeskond.

Tänavavalgustusprojekti raames toimuvad kaevetööd Koikkülas ja Tagulas. Tsirguliinas tehti ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitajatele. Taastamistööd on jäänud teha Laatres, Lüllemäel, Kaagjärvel, Riisalis, Õrus, Õrustes ja Priipalus.

Palume elanikelt kannatlikku meelt teostatavate tööde tegemise ajal.

 

Greaton CMS