UUDISED

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS SAAVAD TOETUST HAKATA TAOTLEMA KA VÄIKSEMATE ASULATE ELANIKUD

19:48 27. aprill 2020

Täna saabusid head uudised Keskkonnaministeeriumist - nimelt saavad alates 8.maist taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel elavad kinnistuomanikud.

Kuna hetkel on Tsirguliinas käimas vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, on see Tsirguliina elanikele suurepärane võimalus antud toetusvoorust osa saada, kuid otse loomulikult saavad taotluse esitada ka teiste Valga valla asulate kinnistuomanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal ning kellele on loodud liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Valga vallas pole reoveekogumisalasid Karula ning Taheva külas, seega seal asuvate kinnistute omanikud toetust taotleda ei saa. Kas teie majapidamine asub reoveekogumisalas, saate kontrollida Keskkonnaregistrist.

Alustada tuleb liitumisavalduse esitamisega AS-le Valga Vesi. Avalduse blanketi leiate siit.

Keskkonnaministeeriumi poolt avaldatud vastavat uudist saate lugeda siit ning toetuse taotlemise kohta on info saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel, kus hetkel on veel üleval informatsioon üle 2000 ie reoveekogumisalade kohta, kuid lisainfo peaks saadaval olema järgmisest nädalast. 

Ootame aktiivset liitumist! 

Greaton CMS