20 .10

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKTI ARENGUD

Lüllemäe veemajandusprojekti raames on projekteerimistööd tehtud ning ehitaja Taristu Grupp OÜ on plaani võtnud reoveepuhasti ehitustöödega alustada juba sel aastal, täpsemalt 15.novembril.

Reoveepuhasti jääb endisesse asukohta. Pildil kajastatud hetkeseis.

Projekt läheb maksma 554 569 eurot, mida Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab 345 940 euroga ning ülejäänud on AS Valga Vesi omaosalus. Lõpptähtaeg 16.06.2022.