28.10

VALLA REOVEEPUHASTITE REKONSTRUEERIMISE RING LÕPEB KAAGJÄRVEL

Pärast valdade liitmist on Valga Vesi AS tegelenud intensiivselt toetusmeetmete rakendamisega varasemalt korrastamata kanalisatsiooniga reoveekogumisaladele. Tänaseks on reostuskoormuse suuruse järjekorras uued reoveekogumistorustikud ja reoveepuhasti saanud Tsirguliina alevik ja Lüllemäe küla ning tööd nihkuvad peagi Kaagjärve külla.

Erilisema tähelepanu all on Karula piirkond oma varasema mahajäämuse tõttu, sellest ka veemajandusprojektid ning SA Keskkonnainvesteerinute Keskuse toetus just sinna – täpsemalt Lüllemäe ning Kaagjärve küladesse.

Ehitushanke võitis mõlemas kohas Taristu Grupp OÜ, kes lähipäevil ka ehitustehnika Lüllemäelt Kaagjärvele liigutab, sest projekteerimine on lõppenud. Planeeritult ajamahukamaks tegi projekteerimise kooskõlastamine maaomanikega, kuid nüüd on projekt nii kaugel, et töödega planeerib ehitaja alustada novembri esimesel nädalal.

Kevadel vaadatakse mõlemad tööpiirkonnad üle, likvideeritakse puudused ning tehakse vaegtöödena kokku lepitud taastamis- ja haljastustööd.

Palume elanikelt mõistavat suhtumist ning kannatlikku meelt.

Lüllemäe veemajandusprojekti abikõlbulikud kulud kokku moodustasid 572 609,62 eurot, millest 345 939,99 eurot kattis KIKi toetus ning 226 669,63 eurot investeeris AS Valga Vesi.

Kaagjärve veemajandusprojekti abikõlblikud kulud on 656 000 eurot. Selle projekti puhul on kulude jaotus vastupidiseks pöördunud, sest KIKi toetus moodustab 249 999,82 eurot ning 406 000,18 eurot katab AS Valga Vesi. Veemajanduse projektitoetuste omaosalus on muutunud aasta-aastalt järjest suuremaks ning soovijate rohkuse tõttu jätkub see suund ilmselt ka edaspidi. Sellele tulenevalt peavad vee-ettevõtted investeeringuteks raha leidma järjest rohkem oma vahenditest, mis omakorda paratamatult kergitab ka veeteenuste hinda.

Konkurentsiametiga kooskõlastatud juulikuise vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõusus on juba arvestatud mõlema küla veemajandusprojekti elluviimisega.