UUDISED

07apr

ERAISIKUTE VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU RAJAMISE TOETUSE TAOTLUSVOOR ON VEEL AVATUD

Eraisikud saavad jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Majapidamine peab asuma üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, seega Valga vallas saab seda taotleda ainult Valga linnas asuva elamu omanik. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1796-3792 eurot. Vooru rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Seisuga oktoober 2019 on Keskkonnainvesteeringute Keskus 10-miljonilisest vooru eelarvest rahastusotsuseid teinud 5,7 miljoni euro eest. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb aga pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020.

Enne Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse saatmist tuleb pöörduda AS Valga Vesi poole avaldusega liitumistingimuste väljastamiseks. Avalduse blanketi leiate siit. Seoses viiruse COVID-19 levikuga tulenevalt eriolukorrast on kontori uksed klientidele suletud, seega palume saata avaldus meilitsi aadressil valgavesi@valgavesi.ee ning lisada avaldusel toodud nõutavad lisadokumendid. Lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 766 1159.

 

 

 

20mär

TSIRGULIINAS ON KORRAGA KÄIMAS NII VEEMAJANDUS- KUI KA TÄNAVAVALGUSTUSPROJEKTI EHITUSTÖÖD
 

Sel nädalal alustas Tsirguliina veemajandusprojekti projekteerimis-ehitushanke võitnud Wesico Infra OÜ/Wesico Project OÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

Esimene brigaad alustas töödega Kase tänaval, kuhu paigaldati kanalisatsioonikaev. Edasi liigutakse kaevamistega Kase ja Kesk tänava ristmikuni.

Järgmisel nädalal lisandub ka teine brigaad ning hakatakse kaevama Kase tänavalt teisele, s.t Kooli tänava poole. Aprillikuus ehitustööde tempo kasvab.

Juba olemasolevate vee- ja kanalisatsiooniteenust omavate klientideni jõudes teavitatakse planeeritavatest veekatkestustest nädal ette.

 

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames on välja vahetatud valgustid Raudtee tänaval. Kaevamistööd toimuvad Kooli ning Kesk tänaval ning sealt liigutakse edasi kuni Raudtee tänavani. Siis jäävad selle projekti raames tehtavad tööd veidi ootele, et teha ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusele.

Palume Tsirguliina elanike mõistvat suhtumist projektide raames tehtavate tööde ajal tekkivate ebamugavuste tõttu. Samuti palume tööpiirkonnas liigeldes olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldusmärke.

 

 

13mär

AS VALGA VESI KONTORI UKSED ON ALATES 16.MÄRTSIST SULETUD

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisega tulenevalt viiruse COVID-19 levikust on alates esmaspäevast, 16.märtsist 2020 kuni vastava teateni AS Valga Vesi kontori uksed klientidele suletud. 

Endiselt saab meie poole pöörduda telefonitsi numbril 766 1159 ning meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

 

03mär

PROJEKTIDE ELLUVIIMINE KOGUB HOOGU

AS-l Valga Vesi on hetkel käimas kaks suuremat projekti.

Tsirguliina veemajandusprojekti raames on alustatud reoveepuhasti ehitustöödega. Valmis on ehitatud raudbetoonist protsessimahutid ja läbi on viidud nende veepidavuse test. Puhasti ehitustöödega planeerime jätkata aprilli teises pooles.

Torustikutööde alustamiseks on ehitusloa taotlus vallale esitatud ning nende ehitusega loodame alustada koheselt peale loa väljastamist vallavalitsuse poolt.

Kogu projekti lõpptähtaeg on 2020.aasta detsembris.

Projekti rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest. 

                                                            

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames tehtavate ehitustöödega on alustatud Laatres ja Õrus. Hetkel toimuvad maa-alused tööd - kannude paigaldamine, metallpostide ülesseadmine ning õhuliinide asendamine uute maakaablitega kaeve- või puurimismeetodil. Enamasti vanad betoonpostid demonteeritakse, välja arvatud juhud, kui tegu on ühiselt kasutatavate aga Elektrilevile kuuluvate postidega.

Kaevejäljed ja muud pinnasevigastused taastatakse kevadel sobivate ilmastikutingimuste saabumisel.

Projekti lõpptähtaeg on samuti detsember 2020.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (59%) ja Valga valla (41%) vahenditest.

06jaan

JOONISTUSVÕISTLUSE VÕITJA ON KRISTINA ILJIN

AS Valga Vesi kutsus järjekordselt eelkooliealisi lapsi osa võtma Lõuna-Eesti Postimehe poolt korraldatud joonistusvõistlusest "Mina märkan!"

Seekord oli meie teemaks VEEHALDJAD ning võidutöö kaunistab 2020.a märtsikuu Lõuna-Eesti Postimehe kalendrit. 

Võitjaks osutus Walko lasteaias Cipollino rühmas käiva 6-aastase Kristina Iljini joonistus, mida saab näha SIIN.

 

05dets

VEETRASSI PESU VALGA LINNAS ON SELLEKS AASTAKS LÕPPENUD

AS Valga Vesi alustas Valga linnas veetorustike õhk-vesi meetodil pesuga 2018.aasta mais. Selline pesu toimub Valga linna veetorustikes esmakordselt ja on vajalik vee kvaliteedi tagamiseks. 

Tänaseks on 87% veetrassist pestud, vaid osa Purakülast jääb järgmise aasta kevadesse. 

Eesti vee-ettevõtete Liit (EVEL) koostöös Valga Vesi AS-iga ja Lokaator OÜ-ga korraldas septembrikuus vastava õppepäeva, mis sisaldas ka praktilist õpet. Osales üle 60 valdkonna spetsialisti, kes said hulga teadmisi, milliseid tulemusi see tehnoloogia võimaldab saavutada ja kuidas protsessi kõige optimaalsemalt korraldada.

Täpsemalt saab õhk-vesi pesu kohta lugeda siit.

 

26nov

PRIIMETSA KOOLI 9.KLASS KÜLASTAS VALGA REOVEEPUHASTUSJAAMA

26.novembril külastas Priimetsa kooli 9.klass koos klassijuhataja Reet Karbikuga Valga linna reoveepuhastusjaama. Tootmisjuht Raivo Püvi tutvustas koos reoveepuhasti operaatoritega reoveepuhastusprotsesse. Kontorihoones sai näha kõikide seadmete töö visualiseerimist juhtarvutisse, mis annab pidevalt informatsiooni puhatusprotsesside kohta ning on lisaks ka kaugjälgitav, seega pole operaatorite ööpäevaringne kohalolek vajalik.

Lähemalt vaadati ka reoveesette stabiliseerimiseks rajatud kompostimise kompleksi ning setteväljakuid, kus kompost järelvalmib. 

Külalisi jääb meenutama ühispilt, mida saab näha siin.

22nov

UUDISEID MEIE TEGEMISTEST

Valga Vallavalitsus avaldas oma kodulehel uudise AS Valga Vesi poolt hetkel läbiviidavatest projektidest.

Infot saab Tsirguliina veemajandusprojekti ning valla tänavavalgustuse uuendamisega seonduva kohta.

Lähemalt saab lugeda siin.

Lisaks on AS Valga Vesi tegemisi kajastanud ka Lõuna-Eesti Postimees. Uudise link asub siin.

02okt

TORUSTIKE ÕHK-VESI PESU ÕPPEPÄEV VALGAS

Eesti vee-ettevõtete Liit (EVEL) koostöös Valga Vesi AS-iga ja Lokaator OÜ-ga korraldas 19. septembril 2019. a „Torustike õhk-vesi pesu õppepäeva“. Ürituse teoreetiline osa toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses, praktiline õpe Valgas Kesva ja Nurme tänava piirkonnas.

Mitmetes vee-ettevõtetes on edukalt rakendatud veetorustike puhastamiseks õhk-vesi pesu meetodit. Õppepäevast osalejad said teadmisi, milliseid tulemusi see tehnoloogia võimaldab saavutada ja kuidas protsessi kõige optimaalsemalt korraldada.

Õppepäeval selgitas pikaajalise veetorustike hoolduse kogemusega OÜ Lokaator esindaja Arvo Saare, millistele asjaoludele tähelepanu pöörata ja kuidas õhu ning vee segul põhinevat pesutehnoloogiat parimal viisil kasutada. Õppepäeval osales üle 60 valdkonna spetsialisti.

Õppepäeva pildigalerii asub EVEL-i Facebooki lehel siin.

09aug

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI NING VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE HANKED ON LÄBI VIIDUD

AS Valga Vesi on läbi viinud  riigihanked projektide "Tsirguliina veemajandusprojekt" ning "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustöödeks. 

17. detsembril 2018 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse kiita heaks AS Valga Vesi taotlus „Tsirguliina veemajandusprojekt“.

Tsirguliina veetorustikke, mille rajamise aasta on teadmata, on alevikus kokku ca 2670 m. Vanad veetorustikud on amortiseerunud ning suur osa asula elanikkonnast on ühisveevärgisüsteemiga varustamata. Umbes 50 protsenti kanalisatsioonitorustikest on halvas seisukorras, enamik eramaju on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendamata ning alevikus puudub kaasaegne aktiivmuda menetlusega reoveepuhasti. Projekti tulemusena paraneb joogiveekvaliteet ja tagatakse reovee kanaliseerimise võimalus kõigile Tsirguliina reoveekogumisala elanikele. Rekonstrueerimise järgselt vastavad Tsirguliina aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid nõuetele ning väheneb pinnase ning pinna- ja põhjavee reostamise oht.

Projekti, mille kogumaksumus on 1 784 991,14 eurot, rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest.                                                              

        


Uudiste arhiiv
Greaton CMS