23.05. on kontori uksed kell 10 - 13 suletud. Teenindame telefonil 766 1159.

 

Alates 01.01.2024 kehtivad teenustöödele uued hinnad:

LISATEENUSTE HINNAKIRI - Valga Vesi AS

 

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked

Uudised

15.märtsil 2024 jõustus määrus ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramise korra kohta, mis kehtestati  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 43 lõike 3 alusel ning mida rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.juulist 2023.

Teenuse all mõistetakse siin ebaseaduslikult tarbitud joogivee kogust ning ebaseaduslikult ärajuhitud reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kogust.

Talv on kätte jõudnud, mistõttu meenutame, et pakase eest tuleb kaitsta ka veearvestit. Vältimaks selle külmumist, paneme kõikidele klientidele südamele, et külmakraadidega tasub üle vaadata oma veearvesti, et hoiduda hilisematest asjatutest kuludest.  

Vee külmumisel tekkiv jõud on väga suur ja seetõttu võib talvisel ajal torudesse jäänud vesi teha palju kahju. Lisaks torude lõhkemisele võib külm rikkuda ka veearvesti. Kuna arvestile sobiva töökeskkonna tagamine on tarbija ülesanne, tasub hoiduda riknemisega kaasnevatest kuludest. Talveks valmistumisel jagame näpunäiteid, kuidas veearvesti külmumist vältida.

 

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked