Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked

Uudised

20 .10

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKTI ARENGUD

Lüllemäe veemajandusprojekti raames on projekteerimistööd tehtud ning ehitaja Taristu Grupp OÜ on plaani võtnud reoveepuhasti ehitustöödega alustada juba sel aastal, täpsemalt 15.novembril. Reoveepuhasti jääb endisesse asukohta. Pildil kajastatud hetkeseis. Projekt läheb maksma 554 569 eurot, mida Keskkonnainvest...
18 .10

KAAGJÄRVE VEEMAJANDUSPROJEKTI PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Kaagjärve veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange. Projekti raames rekonstrueeritakse ca 295 meetrit veetorustikku, ca 1790 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning ca 340 m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks on ette nähtud Sepa puurkaevu tamponeerimine nin...

 

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked