Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanded

 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §7¹ järgi on vee-ettevõtja kohustatud avalikustama oma kodulehel tegevusaruande. Kuna majandusaasta aruanne sisaldab muuhulgas ka tegevusaruannet, avalikustab AS Valga Vesi majandusaasta aruanded täies mahus:

2019

2018

2017

2016

2015

 

 

Greaton CMS