LÕPPENUD HANKED

LÕPPENUD HANKED

VALGA VESKIJÄRVE TÄNAVAVALGUSTUSE EHITUSE JA REKONSTRUEERIMISE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Valga Veskijärve tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimise hange.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete registris. Hanke viitenumber on 242919.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.detsember 2021 kell 12.00.

Täiendav informatsioon:

Jüri Teder, mob.nr: +372 51 50 615

e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

KAAGJÄRVE VEEMAJANDUSPROJEKT. PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Kaagjärve veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber 241796.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.november 2021 kell 11.00.

Täiendav informatsioon:

Jüri Teder, mob.nr: +372 51 50 615

e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

PEDELI 4.PAISJÄRVE TÄNAVAVALGUSTUS

Menetlusliik: Lihthange

Lühikirjeldus: Projekti raames ehitatakse tänavavalgustus Pedeli jõeäärsele puhkealale Pika tänava sillast kesklinna poole. Kokku ehitatakse 36 uut valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse puhkealal ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Esitamise tähtaeg: 10.08.2021 10:00

Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3431516/general-info

Lisainfot: Jüri Teder, mob: 515 0615, jyri.teder@valgavesi.ee

 

 

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKT. PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Lüllemäe veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 232093.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 02.märts 2021 kell 11.00.

Täiendav informatsioon:

Jüri Teder, mob.nr: +372 51 50 615

e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

 

PROJEKT VALGA VALD "KOOLITEE VALGEKS"

Kutsume osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses:

Valga vald "Koolitee valgeks".

Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse tänavavalgustus Tsirguliinas ja selle lähiümbruses ning Harglas, kus seni puudusid tänavavalgustid. Kokku ehitatakse orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse nimetatud asulates ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 228669.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.11.2020 kell 11.00

Täiendav informatsioon: Jüri Teder, mob.nr: +372 51 50 615, e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

 

VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018 PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE LISAHANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses:

"Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustööde lisahange.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 221860.

Esitamise tähtaeg: 26.05.2020 kell 11:00.

Täiendav informatsioon: Lea Ruuven, mob.nr: +372 5277997, e-post: lea.ruuven@gmail.com

 

 

PROJEKTI "VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018" PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖD. OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUS

PROJEKTI "VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018" PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖD. OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUS.

Kutsume osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud väikehanke menetluses:

"Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018". Projekteerimis- ja ehitustööd. Omanikujärelevalve teenus.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 209271.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11.07.2019 kell 11.00.

Täiendav informatsioon:

Lea Ruuven, mob.nr: +372 5277997

e-post: lea.ruuven@gmail.com

 

 

VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018. PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖD

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustööd.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 208364.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11.juuni 2019 kell 11:00

Täiendav informatsioon:

Lea Ruuven, mob.nr: +372 5277997

e-post: lea.ruuven@gmail.com

 

 

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT. PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE HANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Tsirguliina veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 207284.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 03.mai 2019 kell 11.00.

Täiendav informatsioon:

Lea Ruuven, mob.nr: +372 5277997

e-post: lea.ruuven@gmail.com

 

 

VALGA LINNA TÄNAVAVALGUSTUSE LAIENDAMINE 2017 LIHTHANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses Valga linna tänavavalgustuse laiendamine 2017.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.juuli 2017 kell 16.00. Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena.

Hankedokumendid on saadaval Riigihangete Registris, viitenumber 189159.

Täiendav informatsioon: Jüri Teder, tel: +372 515 0615, e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

 

LIHTHANGE VALGA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS AASTATEKS 2018 - 2029

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2018 - 2029.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 188917.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 14.juuli 2017 kell 10.00.

Täiendav informatsioon: Jüri Teder, tel: +372 515 0615, e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

 

PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE LIHTHANGE VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMISEKS

Kutsume Teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud projekteerimis-ehitustööde avatud hankemenetluses Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimiseks.

Pakkumuse või taotluse esitamise tähtaeg on 03.03.2017 kell 11.00. Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena.

Hankedokumendid on saadaval Riigihangete Registris, viitenumber 182664.

Täiendav informatsioon: Jüri Tsarjov, tel: +372 53 856 200, e-post: jyri@valgavesi.ee

 

 

LIHTHANGE OMANIKUJÄRELVALVE JA FIDIC INSENERI TEENUSE LEPINGU SÕLMIMISEKS VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMIS-JA EHITUSTÖÖDEL

Kutsume Teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse lepingu sõlmimiseks Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.02.2017 kell 13.00. Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena.

Hankedokumendid on saadaval Riigihangete Registris, viitenumber 182964.

Täiendav informatsioon: Jüri Tsarjov, tel: +372 53 856 200, e-post: jyri@valgavesi.ee

 

 

EHITUSTÖÖDE LIHTHANGE METSA TN 30A VIILHALL-ABIHOONE LAIENDAMISEKS JA REKONSTRUEERIMISEKS

Kutsume Teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses viilhall-abihoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Valgas, Metsa tn 30a.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 05.10.2016 kell 10:00. Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena.

Hankedokumendid on saadaval Riigihangete Registris, viitenumber 178678

Täiendav informatsioon: Jüri Teder, tel: +372 51 50615; e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

 

EESTI VEE-ETTEVÕTETE LIIDU LIIKMETE ÜHISHANGE VEEARVESTITE SOETAMISEKS

Kutsume Teid osalema Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmete poolt korraldatavas avatud hankemenetluses veearvestite ja nendega seonduvate lisaseadmete ostmiseks.

 
Riigihanke eesmärgiks on külma vee arvestite, paigaldustarvikute, arvestisse salvestatud andmete kauglugemise seadmete, tarkvara jms soetamine. 
 
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 14.09.2015 kell 12:00
 
Hankedokumendid on saadaval Riigihangete Registris, viitenumber 165536 
 
Täiendav informatsioon:  Jarlo Dorbek, Hankepartner OÜ, tel: +372 56 910 811; e-post: jarlo@hankepartner.ee