MUUD TEENUSED

Pakume juriidilistele ja eraisikutele Valga linnas ja Valga vallas järgmisi lisateenuseid:
  • kanalipesu survepesuautoga
  • mahutite tühjendamine assenisatsiooniautoga 
  • teenustööd laadur-ekskavaatoriga
  • teenused mobiilse remonttöökojaga
  • teenused kallurautoga 
  • veeühenduste sulgemine ja avamine
  • lukksepa teenustööd
 
Meie poolt pakutavaid lisateenuseid on mugavalt võimalik tellida:
  • E-posti teel aadressil valgavesi@valgavesi.ee. E-kirja märkige soovitud teenustöö kirjeldus, tööde teostamise täpne aadress, tööde teostamise soovitav aeg, tööde tellija (eraisiku puhul ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku puhul firma nimi), tellija kontakttelefon ja arve saaja rekvisiidid (nimi, aadress, registrikood)
  • Telefoni teel numbril: 766 1159 esmaspäevast neljapäevani ajavahemikul 09.00-12.00 ja 13.00-17.00 või reedel 09.00-12.00 ja 13.00-16.00
 
Teenustööde tellimisega võtab Tellija endale kohustuse tasuda vee-ettevõtjale teenustööde eest tasu vastavalt AS Valga Vesi teenustööde hinnakirjale.
 
Tellitud tööd täidame üldjuhul 3 tööpäeva jooksul tellimuse laekumisele järgnevast päevast. Enne tellimuse täitmist võtame Teiega ühendust ja lepime kokku täpse tööde teostamise aja.