UUDISED

LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONITEENUSEGA TSIRGULIINAS

16:18 20. aprill 2020

Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenusega tuleb teil kõigepealt täita liitumise avaldus. Avalduse leiate AS Valga Vesi kodulehelt https://www.valgavesi.ee/kliendile/liitumine/

Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos blanketil loetletud lisadega saatke e-postiga aadressil valgavesi@valgavesi.ee

AS Valga Vesi vaatab liitumistaotluse läbi 15 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse kindlaks liitumispunktid, tehnilised ja muud nõuded kinnistu torustikule ja liitumistingimuste kehtivuse aeg.

Olemasolevad kliendid, kes soovivad liituda uude liitumispunkti, peavad samuti liitumisavalduse esitama.

Küsimuste korral pöörduge palun AS Valga Vesi poole telefonil 766 1159 või meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

Greaton CMS