Kiire info
välistrasside avariidest
telefonil 523 4563


VASTAME ÖÖPÄEVARINGSELT

VIIMASED UUDISED

25mai

LIITUMISKAMPAANIA "LIITU ÜHISVEEVÄRGIGA!"

Osaleda saab uus Valga linnas 2017.a detsembriks ehitatud ühisveevärgi teenusega liitumine.

Tingimused:

 • 20.detsembriks 2017 on klient saavutanud läbi loodud ühenduse keskmise tarbimise 2 kuupmeetrit/kuus.
 • Uute klientide arvestinäitude loosimiseelne lisalugemine toimub 20.12.2017.
 • Liitumisühenduse väljaehitaja on kliendi valik, kuid liituja peab loosimise eelselt registreeruma kampaania kontaktidel ja liitumiskulud tõestama dokumentaalselt (AS Valga Vesi poolt rajatud liitumise korral ei ole kulude tõestamine vajalik).

Loosimise tingimused:

 • 22.detsembril 2017 toimub liitumiskampaania võitjate loosimine avalikkuse tähelepanu all.
 • Peaauhind - kuni 1000 EUR loositakse vee- ja kanalisatsiooniga liitujate seast.
 • Kaks lisaauhinda - kuni 500 EUR loositakse kõikide uute liitujate seast.
 • Auhinnana kompenseeritakse liitumise tegelik maksumus kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem, kui auhinnafondis määratud summa.
 • Võidufondi ülejäägi korral pärast auhindade väljaloosimist, loositakse välja kolmas lisaauhind kõikide liitujate seast ja kompenseeritakse ülejäänud võidufondi mahus.
 • AS Valga Vesi töötajate osavõtt liitumiskampaania auhindade loosimisest on keelatud.

Abiks otsustamisel teeme soovi korral teie kaevust meie kulul kaevuvee proovid, et saaksite võrrelda meie ühisveevärgi vee kvaliteediga.

 

22mai

AS VALGA VESI KLIENDIPÄEV

19.mail 2017 toimus AS-s Valga Vesi järjekordne kliendipäev. Kutsusime kohale parimad kliendid ning koostööpartnerid.

Tutvustasime seni tehtut, selle ning järgmise aasta plaane ning eesmärke. Kliendipäevaga tähistasime ka oma 20.sünnipäeva.

Kohal oli ajaleht Valgamaalase toimetus. Artiklit saab lugeda ning galeriid vaadata SIIN.

 

03mai

REOVEEPUMPLAT OOTAB EES UUENDUSKUUR

Valgas Peetri tänaval paiknev reovee peapumpla on ehitatud 1973.aastal. 1997.a tehti seal renoveerimistöid, 2010.a korrastati seadmeid ja 2012.a uuendati automaatikat. Nüüdseks on nii hoone kui ka selles asuvad süsteemid ja seadmed moraalselt ning füüsiliselt vananenud ja amortiseerunud. Seega on viimane aeg neid uuendada, et tagada töökindlus, kuna pumpla on oluline osa reoveepuhastusahelas ja on ülimalt oluline, et see töötaks sujuvalt ning ökonoomselt.

Hetkel on käimas Valga reoveepumpla projekteerimine. Ehitustöödega on plaanis alustada juunis ning lõpetada need novembri lõpuks. Tööde maksumus on kokku 264 971 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 213 945 eurot.

Uue ilme saab pumpla hoone, välja vahetatakse pumbad, automaatikasüsteem ning kütte-ventilatsiooniseadmed, samuti elektrisüsteem. Korda tehakse juurdesõidutee ja ümbritsev aed.

Pikemalt 02.05.2017. avaldatud Valgamaalase artiklis.

11apr

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE NING OMANIKUJÄRELVALVE JA FIDIC INSENERI TEENUSE HANKED ON EDUKALT LÕPPENUD

Projekti nr Struktuuritoetuste registris: 2014-2020.7.01.16-0016

21.11.2016 rahuldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse, mille raames eraldati peapumpla rekonstrueerimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust 213 945,00 eurot. Projekti kogumaksumus on 251 700,00 eurot, millest AS Valga Vesi omaosalus moodustab 37 755,00 eurot. 

Reovee peapumpla (aadressil Peetri 18, Valga) rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde hanke võitis Schöttli Keskkonnatehnika AS. Vastav leping maksumusega 242 671,80 eurot sõlmiti 29.03.2017. Lisainfo saadaval Riigihangete Registris.

Omanikujärelevalvet ja FIDIC Inseneri teenust hakkab osutama antud hanke võitja Infragate Eesti AS. Teenuste maksumus on 9 300 eurot. Lisainfo saadaval Riigihangete Registris.

Projekti alustamiskuupäev on 17.04.2017.

Veenäitude teatamine

 

Avariitelefonid

 • Veeavariid 24h: 52 34563
 • Tänavavalgustuse rikked: 53 080253 
 

Plaanilised veekatkestused

Hetkel plaanilisi veekatkestusi ei ole.

 

Võta meiega ühendust

Anname endast parima, et leida Teie murele või ettepanekule lahendus.

 

Greaton CMS