Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked

Uudised

23.07

PEDELI 4.PAISJÄRVE VALGUSTUSE HANGE

Kutsume osalema järgmises avatud hankemenetluses: Pedeli 4. paisjärve tänavavalgustus. Lühikirjeldus: Projekti raames ehitatakse tänavavalgustus Pedeli jõeäärsele puhkealale Pika tänava sillast kesklinna poole. Kokku ehitatakse 36 uut valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse puhkealal ohutu ja turvaline liiklemine ning n...
20.07

AS VALGA VESI PROJEKTID ON SAANUD HOO SISSE

AS-l Valga Vesi on käsil mitu projekti: Lüllemäe veemajandusprojekt ning tänavavalgustuse projekt nimega Valga vald "Koolitee valgeks", millest viimase eesmärgiks on rajada uut ja täiendavat tänavavalgustust Tsirguliinas ja Harglas, et muuta nendes asulates liikuvate inimeste, eelkõige õpilaste koolitee...

Välistrasside avariid 24h

Tänavavalgustuse rikked